Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Køge Kommune sætter spot på grøn vækst med international workshop

Køge Kommune deltager i et internationalt udviklingsprojekt med det formål at skabe stærkere relationer og nye samarbejdsprojekter mellem Danmark, Sverige og Polen. Som led i projektet fik Køge Kommune i sidste uge besøg af projektdeltagere fra alle tre lande. Dagsordenen var grøn omstilling og grøn vækst.

05.02.18

Køge Kommune har de seneste år deltaget i en række internationale EU-projekter fokuseret på områder som turisme, uddannelse, byplanlægning, kultur og affaldshåndtering. Et af de internationale projekter, som Køge Kommune på nuværende tidspunkt er med i, er et EU-finansieret projekt, ”South Baltic Public Innovators Network”, som i daglig tale hedder SBPIN. Projektets formål er at forbedre internationaliseringen hos lokale aktører og dermed skabe grobund for nye samarbejdsprojekter mellem Danmark, Sverige og Polen.

Inspiration og projektudvikling

I forbindelse med EU-projektet SBPIN gæstede en delegation bestående af 25 deltagere fra Sverige, Polen og Næstved Kommune i sidste uge Køge Kommune for anden gang indenfor fire måneder for at arbejde videre med emner relateret til grøn omstilling. Under workshoppen skulle delegationen i grupper arbejde med emnerne ”udnyttelse af rest til ressourcer”, ”strategisk energiplanlægning” og ”mobilitet”. Målet med workshoppen var, at deltagerne skulle brainstorme og udvikle nye fælles projektforslag.

- Under workshoppen kom det frem, at alle tre lande har mange af de samme udfordringer. Som eksempel kan nævnes, at de har et behov for at udvikle deres stationsområder, og at servicen over for borgerne forbedres - eksempelvis ved at udvikle sikre cykelparkeringsfaciliteter, udtaler Eric van Leenen, International koordinator fra Køge Kommune.

Connect Køge med i projektet

Køge kommunes nye erhvervsdrivende fond Connect Køge deltog også i workshoppen. Her medvirkede Mette Lerdorf, konsulent fra Connect Køge, i diskussionerne omkring rest til ressourcer.

- Det var meget inspirerende at diskutere potentielle grønne forretningsmuligheder med kolleger fra andre lande og se, hvordan man kan engagere virksomheder i løsningerne.

Ingo Østerskov, direktør for Connect Køge, er begejstret for de forskellige internationale aktiviteter.

- Der er sket en massiv udvikling i Køge, og det vil forsætte i de kommende år. Der er derfor behov for en kontinuerlig udvikling af vores virksomheder, uddannelsesinstitutioner og kommunen. Til det formål giver det god mening at hente inspiration fra andre lande.

Bag om projektet

Formålet med SBPIN projektet er at forøge internationale viden og aktiviteter i Danmark, Sverige og Polen. Igennem en række netværk og workshops skal projektdeltagerne undervejs arbejde med grøn vækst, blå vækst og inkluderende vækst som for eksempel sund aldring og integration. Køge Kommune har været ansvarlig for at afholde to workshops indenfor grøn vækst.

Med SBPIN projektet kan Køge Kommune hente inspiration og erfaring både nationalt og internationalt. Omvendt kan Køge Kommune med sin brede ekspertise inden for projektets emner selv bibringe med en masse knowhow og vigtige erfaringer.

Projektet løber frem til december 2018 og skal munde ud i tre konkrete handlingsplaner indenfor de tre vækstområder - grøn vækst, blå vækst og inkluderende vækst – som de tre lande skal samarbejde omkring.


FAKTA

Om SBPIN (South Baltic Public Innovators Network)

Projektet er støttet af EU programmet Interreg South Baltic, som støtter blå og grønne vækstprojekter mellem lokale og regionale institutioner i Danmark, Tyskland, Litauen, Polen og Sverige.

Køge Kommune indgik i juni 2016 i ansøgningen om SBPIN (South Baltic Public Innovators Network), med Skåne Nordost som leadpartner. Kommuneforeningen Skåne Nordost repræsenterer 9 skånske kommuner. Herudover indgår Næstved kommune, en polsk kommuneforening, som repræsenterer 38 polske kommuner, og Krinova Incubator og Science Park i Skåne.

Projektansøgningen blev godkendt i oktober 2016. Der er et samlet EU tilskud på 380.573 Euro svarende til ca. 2,9 mio. DKK, og EU tilskuddet til Køge Kommunes projektaktiviteter bliver på ca. 550.000 DKK. Formålet med projektet er at forøge kommunernes og andre lokale organisationers internationale viden og aktiviteter indenfor kommunale kerneområder.

Igennem en række netværk og workshops vil parterne arbejde med:

Green growth

Blue growth

Sustainable urban growth, elderly care and age friendly cities.

Køge Kommune har været hovedansvarlig for to workshops indenfor Green Growth. Den 1. workshop indenfor Green Growth blev afholdt i september 17, og den 2. workshop blev afholdt i slutning af januar. Projektet kører fra januar 2017 til december 2018.

Kontakt Mette Lerdorf
Opdateret af Kirstine Kryger 01.05.18