Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Transport og logistikklynge i Region Sjælland

Vær med til opstartsmøde og workshop om den kommende transport og logistikklynge i Region Sjælland

Kom og vær med til at præge udviklingen på transport- og logistikområdet på Sjælland gennem skabelsen af et netværk, der sætter fokus på fremtiden inden for området ved at sætte dagsordenen og give inspiration for din virksomhed med temaer, der rækker ind i fremtiden.

Program

15:00 Velkomst og introduktion v/ Erhvervsudviklingschef Jens Abildlund
15:15 Temaer til inspiration ”4 temaer for fremtiden” v/ Chefkonsulent Finn Zoëga, Teknologisk Institut
15:30 Intermodal/kombitransport og – logistik (vej/bane/søtransport) v/ Force Technology
15:45 Bæredygtighed i logistik/transport v/ TINV – Transportens Innovationsnetværk
16:00 Pause
16:15 Leverandørsamarbejder – omkring transport/logistik v/ DTU management, Transport DTU
16:30 Digitalisering i Logistik og Transport v/ Teknologisk Institut, Emballage og Transport
16:45 Workshop og drøftelse af temaer samt fremtiden for netværket omkring Transport- og Logistikklyngen
17:00 Opsamling og afslutning

Innovative Logistics Cluster Zealand

Region Sjælland har bevilget midler til etablering af netværk i form af en transport- og logistikklynge kaldet “Innovative Logistics Cluster Zealand”.
Ambitionen er at gøre flere transport- og logistikvirksomheder mere innovative, så eksempelvis flere af disse virksomheder udnytter teknologier og samarbejde til vækst og øget konkurrenceevne.
Målet er at skabe endnu flere vækstvirksomheder på Sjælland og dermed på sigt flere arbejdspladser.
Dette skal ske via tema-inspirationsdage, projekter, uddannelse og konkret vejledning om nuværende og fremtidige udviklingstendenser i erhvervene.

Opdateret af Køge Kommune 19.09.16