Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Fremdrift i projekt Rest til Ressource

Køge Kommune deltager i EU-projektet ”Rest til Ressource – Grønne forretningsmodeller for små og mellemstore virksomheder” i samarbejde med Dansk Symbiosecenter, DTU, Vækstforum Sjælland og 5 andre kommuner i Region Sjælland: Kalundborg, Odsherred, Holbæk, Slagelse og Guldborgsund.

Projektets formål er at hjælpe små og mellemstore virksomheder (SMV’er) til at styrke deres økonomi og konkurrenceevne igennem ressourceoptimeringer i forhold til energi, vand, materialer og affald. Projektet sigter desuden imod at skabe vækst og flere arbejdspladser.

Projektet varer fra juli 2015 – juni 2018

Fra juli 2015 til foråret 2018 skal der i alt screenes 100 virksomheder fordelt på de 6 partnerkommuner. Køge Kommune skal screene 16-17 virksomheder. 50 ud af de 100 virksomheder får tilbudt rådgiverfinansiering og det forventes, at ca. 8 virksomheder i Køge Kommune får dette tilbud. 

Af de 50 virksomheder der får tilbudt rådgiverfinansiering, vil 30 virksomheder med særlige potentialer for intern ressourceoptimering gå videre i projektet og at få tilbudt en grøn forretningsmodel. 10 andre virksomheder vil få tilbudt en symbioseforretningsmodel, hvis de har potentiale til at indgå i industriel symbiose med en anden virksomhed. 

Der etableres netværk og ERFA-grupper for deltagende virksomheder i perioden. Tilrettelægningen af disse foregår løbende.
På denne side kan du læse om projektets forløb og målsætninger, samt hvilke virksomheder der deltager i projektet. 

Fremdrift i Rest til Ressource i Køge Kommune

Projektperiode 1 ud af 6: juli 2015 – februar 2016

I den første periode af projektet skulle Køge Kommune screene 4 små og mellemstore virksomheder (SMV’er) for potentialer til ressourcebesparelser – dvs. potentialer for at optimere udnyttelsen af energi, vand, materialer og affald og dermed spare både ressourcer og penge. 

4 virksomheder, herunder GHForm ApS, Valsemøllen A/S og Allo 2009 ApS takkede ja til tilbuddet og modtog en gratis screening i løbet af perioden. Virksomhederne repræsenterer bl.a. metal- og fødevareindustrien. Alle 4 virksomheder modtog efterfølgende en rapport med konklusionerne på screeningen.

Valsemøllen A/S og Allo 2009 ApS blev udvalgt til at gå videre i projektet og få tilbudt rådgivermidler til udarbejdelse af en teknisk udviklingsplan. Begge virksomheder takkede ja. 

Rådgiveren vælges af den enkelte virksomhed via en udbudsrunde.

En teknisk udviklingsplan sætter konkrete ord og tal på den enkelte virksomheds besparelsespotentiale, samt hvordan det kan opnås. De tekniske udviklingsplaner tager udgangspunkt i screeningernes konklusioner og besluttes endeligt i samarbejde mellem den enkelte virksomhed, Dansk Symbiosecenter, kommunen og rådgiveren.

Projektperiode 2 ud af 6: marts 2016 – august 2016

I projektets anden periode skulle Køge Kommune screene 6 SMV’er for potentialer til ressourcebesparelser. Som hidtil var der stort fokus på at inddrage virksomheder fra de større brancher, som har et stort ressourceforbrug, store spildstrømme (som f.eks. overskudsvarme eller kølevand) og affaldsfraktioner, der er dyre eller besværlige at bortskaffe og måske endda kan udnyttes bedre.

Der var dog også stort fokus på at inddrage både mindre virksomheder og virksomheder med en mere nichepræget produktion. Disse kan have unikke besparelsespotentialer.

Køge Kommune har i perioden screenet Herfølge Kleinsmedie A/S, BB Fiberbeton A/S, KISO A/S, Scandinavian Packaging A/S, Elektrokul A/S og GK Pharma ApS. Disse virksomheder repræsenterer hhv. metal-, beton-, gummi-, plastik-, elektronik- og den farmaceutiske industri. Alle 6 virksomheder modtog i juni måned en individuel rapport på baggrund af screeningernes resultater.

Den 6. juni 2016 blev det besluttet, hvilke virksomheder der skulle tilbydes rådgivermidler i denne periode. Ca. halvdelen af de screenede virksomheder i hver partnerkommune ville få tilbuddet, dvs. 3 virksomheder i Køge Kommune.

Herfølge Kleinsmedie A/S, KISO A/S og Scandinavian Packaging A/S fik tilbudt rådgivermidler og alle 3 har taget imod tilbuddet. Disse virksomheder vil nu få udarbejdet en teknisk udviklingsplan i samarbejde med en rådgiver efter eget valg.

Projektets målsætning var at screene i alt 36 virksomheder i de 6 kommuner i løbet af periode 2. I alt tog 29 små og mellemstore virksomheder imod tilbuddet om en gratis screening, heraf som sagt 6 virksomheder i Køge Kommune.

Valsemøllen A/S og Allo 2009 ApS, som blev screenet i periode 1, har i periode 2 fået udarbejdet tekniske udviklingsplaner af rådgivere efter eget valg.

Kontakt

Du er velkommen til at henvende dig, hvis du ønsker at deltage i projektet eller hvis du blot ønsker at vide mere. Den ansvarlige projektleder i Køge Kommune kan kontaktes på tlf. + 45 56 67 69 04 eller mail: nina.mikkelsen@koege.dk. 

Logoer fra samarbejdspartnerne

Logo for Dansk Symbiosecenter
EU logo regional fond
Logo for Region Sjælland
Logo for Vækstforum Sjælland

Opdateret af Køge Kommune 13.09.16